מילון מושגים

השקעות חכמות בעזרת אופציות בשוק ההון

תוכן מושגים

אופציה – Option:

מה זה אופציה?

נייר ערך הנסחר בבורסה שמחירו נגזר ממחיר של נכס אחר, כמו מניה, אליו הוא מקושר. נייר הערך הזה הוא מעין חוזה המאפשר למחזיק בו לקנות או למכור את הנכס אליו הוא מקושר, במחיר מסוים ועד למועד מסוים. בגלל שהשווי האמיתי של האופציה יקבע במועד כלשהו בעתיד, לפי מחיר הנכס באותו זמן, ערכה בהווה כולל ערך זמן שהולך ונשחק ככל שהזמן עובר. משום כך לאופציה יש מועד פקיעה וערך זמן שהולך ונשחק ככל שהזמן עובר.

הסבר מפורט בשיעור 1 (קורס ללא עלות) – מהי אופצייה לקניית מניה?

אופציית Call – אופציית רכש:

מה זה אופציית Call?

אופציה המקנה למחזיק בה זכות לקנות את הנכס אליו היא צמודה במחיר מסוים עד למועד מסוים. מוכר האופציה מחוייב למכור למחזיק האופציה את הנכס אם מחזיק האופציה ירצה בכך.

הסבר מפורט בשיעור 1 (קורס ללא עלות) – מהי אופצייה לקניית מניה?

 

אופציית Put – אופציית מכר:

מה זה אופציית Put?

אופציה המקנה למחזיק בה זכות למכור את הנכס אליו היא צמודה במחיר מסוים עד למועד מסוים. מוכר האופציה מחוייב לקנות ממחזיק האופציה את הנכס אם מחזיק האופציה ירצה בכך.

הסבר מפורט בוובינר 2 – מה הן אופציות ומדוע כדאי להכיר אותן

 

ערף פנימי של אופציה:

מה הוא ערך פנימי של אופציה? 


ההפרש בין מחיר נכס הבסיס ובין מחיר הסטרייק של האופציה.
ערך פנימי אינו יכול להיות שלילי. אם החישוב הנ”ל נותן מספר שלילי אזי הערך הפנימי של האופציה הוא אפס.

הסבר מפורט בשיעור 1 (קורס ללא עלות) – מהי אופצייה לקניית מניה? 

ערך זמן של אופציה:

מה הוא ערך זמן של אופציה?


ההפרש בין מחיר האופציה לערך הפנימי שלה. כשלאופציה אין ערך פנימי המחיר שלה מורכב רק מערך זמן.

הסבר מפורט בשיעור 1 (קורס ללא עלות) – מהי אופצייה לקניית מניה? 

סולם האופציות – Option Chain:

מה זה סולם אופציות?

רשימה מובנית של כל האופציות הזמינות
למסחר של נכס מסוים.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 3 – סולם אופציות

אופציות חודשיות:

מה הן אופציות חודשיות?

אופציות שמועד הפקיעה שלהן הוא בהפרשים של כ-30 ימים או במילים אחרות אופציות שמחזור הפקיעה שלהן הוא חודשי.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 4 – סוגי אופציות

אופציות שבועיות:

מה הן אופציות שבועיות?

אופציות שמועד הפקיעה שלהן הוא בהפרשים של 7 ימים או במילי אחרות אופציות שמחזור הפקיעה שלהן הוא שבועי.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 4 – סוגי אופציות

אופציות מעו"ף: ​

מה זה אופציות מעו”ף?

אופציות על מדד ת”א 35 המשקף את שווי
35 המניות הגדולות שנסחרות בבורסה הישראלית.

שורט – Short: ​

מה זה שורט?

מכירה של נכס שאין לנו ומושאל לנו בדרך כלל ע”י הברוקר,במחיר גבוה – במטרה לקנות אותו חזרה במחיר מופחת ולהחזיר אותו למשאיל.

לונג – Long:

מה זה לונג? 

קניה של נכס במחיר נמוך בכוונה למכור אותו במחיר גבוה.

מועד פקיעה: ​

מה זה מועד פקיעה?
יום ושעה מוגדרים בהם האופציה ממומשת
אם התנאים למימוש מתקיימים או פוקעת חסרת ערך אם התנאים אינם מתקיימים.

הסבר מפורט בשיעור 1 (קורס ללא עלות) – מהי אופצייה לקניית מניה?

 

מינוף:

מה זה מינוף?

היכולת לסחור בכמות נכסים גדולה מאשר עלותם האמתית.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 4 – סוגי אופציות

פרמיה:

מה זה פרמיה?

מחיר האופציה בכל נקודת זמן הכולל את הערך הפנימי שלה ואת ערך הזמן.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 3 – סולם אופציות

מדד VIX:

מה זה מדד VIX?

מדד תאורטי מחושב המשקף את סטיות התקן של האופציות החודשיות של מדד ה – S&P בבורסה האמריקאית.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל מעשי שיעור 7 – מדד הפחד

סווינג:

מה זה סווינג?

מסחר בניירות ערך ואחזקתם לטווח זמן בינוני המוגדר בימים שבועות או חודשים ספורים.

הסבר מפורט במאמר השוואה בין שיטות המסחר

מסחר יומי:

מה זה מסחר יומי?

מסחר בנייר ערך בתוך מסגרת של יום בודד בו לא מחזיקים בנייר לאחר סיום המסחר באותו יום.

הסבר מפורט במאמר השוואה בין שיטות המסחר

ניתוח טכני:

מה זה ניתוח טכני?

ניתוח טכני היא שיטה המנסה לחזות את הכיוון במחיר של מניה על פי דפוסי ההתנהגות של מחיר המניה בעבר, ניתוח התנהגות של קונים מול מוכרים והערכת הכיוון הכללי של השוק.

הסבר מפורט במאמר השוואה בין שיטות המסחר

הרחבה מלאה על מחסר יומי וניתוח טכני – סרטון – עשר דקות על מחסר יומי

השקעות במניות ערך:

מה זה השקעה במניות ערך?

קניית מניות שהמחיר שלהן נמוך ביחס לשווי בכלכלי האמיתי שלהן כפי שהוא משתקף מניתוח הדוחות הכספיים של החברה, בדיקת פוטנציאל הענף בו היא פועלת, המחתחרים ופוטנציאל הגידול המוערכים בחסר ביחס למציאות.

הסבר מפורט במאמר השוואה בין שיטות המסחר

בטחונות:

מה זה בטחונות?

כמות הכסף הפנוי שברוקר דורש ממשקיע שיהיה בחשבון כדי להבטיח את יכולתו לכסות הפסדים במידה ויהיו – בכל נקודת זמן.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל מעשי שיעור 4 – בטחונות

 

מודל Black & Scholes:

מה זה מודל Black & Scholes?

המודל המקובל היום לתמחור אופציות.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 6 – תמחור אופציות חלק ב’ – איך נקבע מחיר האופציה?

מחיר Strike:

מה זה מחיר Strike?

המחיר על פיו נקבעים תנאי האופציה – שמעליו או מתחתיו תנאי האופציה מתקיימים או לא מתקיימים.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 3 – סולם אופציות

 

נכס בסיס:

מה זה נכס בסיס?

הנכס שממנו נגזר מחיר האופציה. נכס הבסיס המקובל ביותר הוא מניות אבל אופציות יכולות להיות על הרבה מאד סוגי נכסים.

הסבר מפורט בשיעור 1 (קורס ללא עלות) – מהי אופצייה לקניית מניה?

 

מנייה – Stock:

מה זה מנייה? 

 

נייר ערך המשקף חלק בבעלות על חברה. מנייה מקנה מקנה לבעלים שלה את החלק היחסי מתוך החברה.

כמות המניות שמחזיק בעל המניה / סה”כ כמות המניות הכוללת של החברה = % מבעלות החברה.

מניות ערך:

מה זה מניית ערך? 

מניות שהמחיר שלהן נמוך מהשווי הכלכלי האמיתי שלהן.

הסבר מפורט במאמר השוואה בין שיטות המסחר

תעודת סל:

מה זה תעודת סל?

נייר ערך המשקף שווי מצרפי של כמות גדולה בהרבה של ניירות ערך בעלי מכנה משותף.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל מעשי שיעור 7 – מדד הפחד

ברוקר Broker:

מה זה ברוקר?

יישות עצמאית או חברה המאושרת על ידי הבורסה, שפועל כמתווך בין המשקיעים לבורסה. ברוקר מאושר לתת את שירות הטרנזקציות בבורסה ובדרך כלל לוקח עמלות על בסיס הסכם. 

ישנם חברות הנותנות שירותים נוספים, כמו פלטפורמוט מסחר לביצוע פעולות, איתותים ייעוץ ושירותי השקעות.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל יישומי שיעור 1 – מה כדאי לדעת לפני שמתחילים לסחור באופן עצמאי?

עמלות מסחר:

מה זה עמלות מסחר?

העמלה שגובה ברוקר בגין התווך בין הקונים והמוכרים של ניירות ערך לבין הבורסה, העמלות ידועות ומנוסחות בהסכם בין הברוקר למשקיעים. 

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל יישומי שיעור 1 – מה כדאי לדעת לפני שמתחילים לסחור באופן עצמאי?

 

פלטפורמת מסחר:

מה זה פלטפורמת מסחר?

תוכנה המאפשרת לקונים ומוכרים של ניירות ערך לבצע את פעולות הקנייה והמכירה בפועל, תוכנות מסחר מספקות נתונים בזמן אמת/כמעט זמן אמת ומאופיינות ומבודלות על בסיס יכולות וכלים כמו: טבלאות, גרפים, ממשק ויזואלי נוח, שירות לקוחות ועוד..

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo -מודל יישומי שיעור 2- איך לבחור ברוקר אמריקאי?

פתיחת מסחר ארה"ב:

מה זה פתחית מסחר? ומתי הוא נפתח בארה”ב?

פתיחת מסחר – השעה שבה מתבצע מסחר רב צדדי בשוק ההון.

ע”פ הבורסה הגדולה בעולם – בורסת ניו יורק זמן מקומי 09:30 עד 16:00

טרום פתיחה ארה"ב:

מה זה טרום פתיחת המסחר? ומתי הוא מתרחש בארה”ב? 

שעות בהן ניתן לבצע פעולות במסחר בניירות ערך גם מחוץ לשעות המסחר המוגדרות של הבורסה.
זמן מקומי 04:00 עד 09:30.

בתוך הכסף – In the Money:

מה זה בתוך הכסף?

באופציה CALL – כאשר מחיר נכס הבסיס הוא מעל למחיר הסטרייק.
באופציה PUT – כאשר מחיר נכס הבסיס הוא מתחת למחיר הסטרייק.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 3 – סולם אופציות

מחוץ לכסף – Out the Money:

מה זה מחוץ לכסף?

באופציה CALL – כאשר מחיר נכס הבסיס הוא מתחת למחיר הסטרייק.
באופציה PUT – כאשר מחיר נכס הבסיס הוא מעל למחיר הסטרייק.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 3 – סולם אופציות

בכסף - ATM – At the Money:

מה זה בכסף?

כאשר מחיר נכס הבסיס זהה למחיר הסטרייק.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 3 – סולם אופציות

גידור:

מה זה גידור?

הגדרה ודאית של הסיכון המכסימלי שמשקיע מוכן לקחת.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל מעשי שיעור 1 – אסטרטגיית גידור חלק א’

Covered Call:

מה זה Covered Call? 

אסטרטגיה של קניית נכס וכתיבה של אופציה CALL במקביל.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 3 – סולם אופציות

Mini Covered Call:

מה זה Mini Covered Call?

אסטרטגיה של קניית אופציה CALL עמוק בכסף המשקפת בצורה נאמנה את שווי נכס הבסיס וכתיבה של אופציה CALL במקביל.

הסבר מפורט בתוכנית המלא של  wiwo – מודל בסיסי שיעור 5 – mini covered call

Vertical:

מה זה Vertical?

אסטרטגיה הנקראת בעברית “מרווח”. קנייה/מכירה של אופציה בסטרייק כלשהו ומכירה/ קנייה של אופציה בסטרייק שונה – שתיהן לאותו מועד פקיעה.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל מעשי שיעור 8 – מודל השקעה בלונג על מדד הפחד

Calendar:

מה זה Calendar?

קנייה/מכירה של אופציה בסטרייק כלשהו ומכירה/ קנייה של אופציה בסטרייק שונה – שתיהן למועדי פקיעה שונים.

Butterfly:

מה זה Butterfly?

אסטרטגיה של קניית מרווח יורד וקניית מרווח עולה באופציות CALL או PUT כאשר הסטרייק הכתוב בשני המרווחים הוא משותף והסטרייקים הקנויים הם בהפרש סטרייקים סימטרי.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל מעשי שיעור 8 – מודל השקעה בלונג על מדד הפחד

Condor:

מה זה Condor?

אסטרטגיה של קניית מרווח יורד וקניית מרווח עולה באופציות CALL או PUT בהפרשי סטרייקים סימטריים.

 

Iron Condor:

מה זה Iron Condor?

אסטרטגיה של קניית מרווח יורד/עולה באופציות call/put  וקניית מרווח עולה/יורד  באופציות  put/call בהפרשי סטרייקים סימטריים.

 

דלטא - Delta:

מה זה דלטא?

השינוי בערך האופציה בדולרים כאשר מחיר נכס הבסיס עולה בדולר אחד .

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 11 – דלטא חלק א’

גמא - Gamma:

מה זה גמא? 

התוספת לדלתא כאשר מחיר נכס הבסיס עולה בדולר אחד או הירידה בערכה של דלתא כאשר מחיר נכס הבסיס יורד בדולר אחד.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 13 – גמא

 

תטא - Theta:

מה זה תטא? 

השינוי (ירידה) בערך האופציה כאשר עובר יום אחד. ערך האופציה קטן בכל יום שעובר בשיעור שגודלו הוא תטא גם אם כל המשתנים האחרים של מחיר האופציה נשארים ללא שינוי

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 14 – תטא

ווגא Vega -:

מה זה ווגא?

השינוי בערך האופציות כתוצאה משינויים בסטיית התקן הגלומה.
בכמה יעלה ערכה של האופציה אם סטיית התקן תעלה באחוז אחד בהנחה ששאר משתני המחיר נשארים ללא שינוי.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 15 – ווגא ורו

רו – RO:

מה זה רו?

הערך בו יעלה מחיר אופציית CALL או ירד מחיר אופציית PUT במקרה בו הריבית חסרת הסיכון תעלה באחוז אחד.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 15 –ווגא ורו

סטיית תקן גלומה:

מה זה סטיית תקן גלומה?

התנודתיות של מניה כפי שהיא מרומזת ממחירי האופציות או במילה אחרת – גלומה במחירי האופציות.

הסבר מפורט בתוכנית המלאה של wiwo – מודל בסיסי שיעור 8 – סטיית תקן גלומה

מניות SPAC:

מה זה מניות SPAC?

שלד בורסאי חסר תוכן שמטרתו היא להשקיע בחברה פרטית מבטיחה לצורך הכנסתה לבורסה כחברה ציבורית.

דיוידנט Dividend:

מה זה דיוידנט?

חלק מרווחי החברה המחולק על ידי החברה למחזיקי המניות. כאשר החברה מרוויחה, ישנה אפשרות לחלק חלק יחסי מרווחי החברה לבעלי המניות. דיוידנט יכול להיות מקור הכנסה יציב ועקבי עבור משקיעים שמחזיקים בבעלות של חברה המחלקת דיוידנט. 

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד