השקעה בטבע שלב 2 – אז איך שימוש באופציות עובד? המשך דוגמה על מניית טבע

איך אופציות מגינות עלינו מפני הפסדים ומשמשות ביטוח? הסרטון מסביר ומדגים מספר תסריטים אפשריים.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד