השקעה בטבע שלב 2 – אז איך שימוש באופציות עובד? המשך דוגמה על מניית טבע

איך אופציות מגינות עלינו מפני הפסדים ומשמשות ביטוח? הסרטון מסביר ומדגים מספר תסריטים אפשריים.

אם תרצו לשאול כל דבר על הסרטון,
מוזמנים ליצור איתנו קשר.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד