האם אופציות זה מסוכן?

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד