תקנון תחרות מניית טסלה

1. מחיר המניה הקובע יהיה מחיר הסגירה של מניית טסלה (TSLA) בסוף יום המסחר בתאריך 31.03.2022 כפי שיוצג במערכת TOS ויכלול את שני הספרות הראשונות אחרי הנקודה העשרונית.
2. משתתף אשר יעריך את המחיר הקרוב ביותר למחיר המניה המוזכר בסעיף 1 יהיה זכאי לקבל את הקורס של WIWO במסלול PRO ללא תשלום.
3. משתתף שכבר קנה את הקורס של WIWO ויזכה בתחרות על פי תקנון זה יקבל זיכוי מלא על המחיר ששילם ל – WIWO בהתאם למסלול שקנה.
4. האפשרות להכניס את הערכת המחיר של מניית טסלה תהייה פתוחה למשתתפים עד לתאריך 31.01.2022 בחצות ומועד זה יחשב למועד סגירת התחרות.
5. כל משתתף רשאי לשנות את הערכתו עד למועד סגירת התחרות ורק הערכה האחרונה שלו תחשב כהערכה סופית וקובעת.
6. משתתף יחשב למי שיזוהה במספר סלולרי ומייל בלבד. כפילות של מספר טלפון ו/או מייל ברישומים של WIWO תפסול את המשתתף ותשלול את זכאותו לקבל את הקורס בחינם גם אם היה זה שהעריך את המחיר הקרוב ביותר כאמור לעיל.
7. כל משתתף רשאי לתת הערכה סופית אחת בלבד.
8. משתתף שייתן יותר מהערכה אחת יפסל ותישלל זכאותו לקבל את הקורס בחינם גם אם היה זה שהעריך את המחיר הקרוב ביותר כאמור לעיל.
9. במידה ויהיו שניים או יותר משתתפים שהערכה הסופית שלהם תהייה זהה והקרובה ביותר למחיר המניה בתאריך 31.03.2022, יזכה בתחרות ויקבל את הקורס בחינם רק המשתתף שהערכתו הסופית נרשמה במערכות WIWO כהערכה המוקדמת ביותר.
10. הודעה על קבלת הקורס תשלח למשתתף שזכה עד שבעה ימי עסקים מתאריך 31.03.2022 ותפורסם באתר.
11. WIWO שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם המשתתף שיזכה בקורס בחינם.
12. WIWO זכאית לשנות את תנאי התחרות בכל עת.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד