מילון מושגים

השקעות חכמות בעזרת אופציות בשוק ההון

תוכן מושגים

אופציה – Option:

מה זה אופציה?

נייר ערך הנסחר בבורסה שמחירו נגזר ממחיר של נכס אחר, כמו מניה, אליו הוא מקושר. נייר הערך הזה מאפשר למחזיק בו לקנות או למכור את הנכס אליו הוא צמוד במחיר מסוים עד למועד מסוים. משום כך לאופציה יש מועד פקיעה וערך זמן ההולך ונשחק ככל שהזמן עובר.

אופציית Call – אופציית רכש:

מה זה אופציית Call?

אופציה המקנה למחזיק בה זכות לקנות את הנכס אליו היא צמודה במחיר מסוים עד למועד מסוים.

אופציית Put – אופציית מכר:

מה זה אופציית Put?

אופציה המקנה למחזיק בה זכות למכור את
הנכס אליו היא צמודה במחיר מסוים עד למועד מסוים.

סולם האופציות – Option Chain:

מה זה סולם אופציות?

רשימה מובנית של כל האופציות הזמינות
למסחר של נכס מסוים.

אופציות חודשיות:

מה הן אופציות חודשיות?

אופציות שמחזור הפקיעה שלהן הוא חודשי.

אופציות שבועיות:

מה הן אופציות שבועיות?

אופציות שמחזור הפקיעה שלהן הוא שבועי.

אופציות מעו"ף: ​

מה זה אופציות מעו”ף?
אופציות על מדד ת”א 35 המשקף את שווי
35 המניות הגדולות שנסחרות בבורסה הישראלית.

שורט – Short: ​

מה זה שורט?
מכירה של נכס מושאל במחיר גבוה במטרה לקנות אותו חזרה במחיר מופחת ולהחזיר אותו למשאיל.

לונג – Long:

מה זה לונג? 

קניה של נכס במחיר נמוך בכוונה למכור אותו במחיר גבוה.

מועד פקיעה: ​

מה זה מועד פקיעה?
יום ושעה מוגדרים בהם האופציה ממומשת
אם התנאים למימוש מתקיימים או פוקעת חסרת ערך אם התנאים אינם מתקיימים.

מינוף:

מה זה מינוף?

היכולת לסחור בכמות נכסים גדולה מאשר עלותם האמתית.

פרמיה:

מה זה פרמיה?

מחיר אופציה בכל נקודת זמן.

מדד VIX:

מה זה מדד VIX?

מדד תאורטי מחושב המשקף את סטיות התקן של האופציות החודשיות של מדד ה – S&P בבורסה האמריקאית.

סווינג:

מה זה סווינג?

מסחר בניירות ערך ואחזקתם לטווח זמן בינוני המוגדר בשבועות או חודשים ספורים.

מסחר יומי:

מה זה מסחר יומי?

מסחר בנירות ערך שבו לא מחזיקים בנייר לאחר סיום המסחר באותו יום.

בטחונות:

מה זה בטחונות?

כמות הכסף הפנוי שברוקר דורש ממשקיע שיהיה בחשבון כדי להבטיח את יכולתו לכסות הפסדים במידה ויהיו בכל נקודת זמן.

מודל Black & Scholes:

מה זה מודל Black & Scholes?

המודל המקובל היום לתמחור אופציות.

מחיר Strike:

מה זה מחיר Strike?

מחיר הנכס שאליו האופציה צמודה שמעליו או מתחתיו תנאי האופציה מתקיימים או לא מתקיימים. זהו המחיר ה”מסוים” שהוזכר בהגדרה של אופציה CALL ואופציה PUT.

נכס בסיס:

מה זה נכס בסיס?

הנכס שממנו נגזר מחיר האופציה.

מנייה – Stock:

מה זה מנייה? 

חלק בבעלות על חברה.

תעודת סל:

מה זה תעודת סל?

נייר ערך המשקף שווי מצרפי של כמות גדולה בהרבה של ניירות ערך בעלי מכנה משותף.

ברוקר Broker:

מה זה ברוקר?

גוף מורשה המתווך בין קונים למוכרים של ניירות לבין הבורסה.

עמלות מסחר:

מה זה עמלות מסחר?

העמלה שגובה ברוקר בגין התווך בין הקונים והמוכרים של ניירות ערך לבין הבורסה.

פלטפורמת מסחר:

מה זה פלטפורמת מסחר?

התוכנה המאפשרת לקונים ומוכרים של נירות ערך לבצע את פעולות הקנייה והמכירה בפועל.

פתיחת מסחר ארה"ב:

מה זה פתחית מסחר? ומתי הוא נפתח בארה”ב?

פתיחת מסחר – השעה שבה מתבצע מסחר רב צדדי בשוק ההון.

ע”פ הבורסה הגדולה בעולם – בורסת ניו יורק זמן מקומי 09:30 עד 16:00

טרום פתיחה ארה"ב:

מה זה טרום פתיחת המסחר? ומתי הוא מתרחש בארה”ב? 

שעות בהן ניתן לבצע פעולות במסחר בניירות ערך גם מחוץ לשעות המסחר המוגדרות של הבורסה.
זמן מקומי 04:00 עד 09:30.

בתוך הכסף – In the Money:

מה זה בתוך הכסף?

באופציה CALL – כאשר מחיר נכס הבסיס הוא מעל למחיר הסטרייק.
באופציה PUT – כאשר מחיר נכס הבסיס הוא מתחת למחיר הסטרייק.

מחוץ לכסף – Out the Money:

מה זה מחוץ לכסף?

באופציה CALL – כאשר מחיר נכס הבסיס הוא מתחת למחיר הסטרייק.
באופציה PUT – כאשר מחיר נכס הבסיס הוא מעל למחיר הסטרייק.

בכסף - ATM – At the Money:

מה זה בכסף?

כאשר מחיר נכס הבסיס זהה למחיר הסטרייק.

גידור:

מה זה גידור?

הגדרה ודאית של הסיכון המכסימלי שמשקיע מוכן לקחת.

Covered Call:

מה זה Covered Call? 

אסטרטגיה של קניית נכס וכתיבה של אופציה CALL במקביל.

Mini Covered Call:

מה זה Mini Covered Call?

אסטרטגיה של קניית אופציה CALL עמוק בכסף המשקפת בצורה נאמנה את שווי נכס הבסיס וכתיבה של אופציה CALL במקביל.

Butterfly:

מה זה Butterfly?

אסטרטגיה של קניית מרווח יורד וקניית מרווח עולה באופציות CALL או PUT במרווחי סטרייק סימטריים.

דלטא - Delta:

מה זה דלטא?

השינוי בערך האופציה בדולרים כאשר מחיר נכס הבסיס עולה בדולר אחד .

גמא - Gamma:

מה זה גמא? 

התוספת לדלתא כאשר מחיר נכס הבסיס עולה בדולר אחד או הירידה בערכה של דלתא כאשר מחיר נכס הבסיס יורד בדולר אחד.

תטא - Theta:

מה זה תטא? 

השינוי (ירידה) בערך האופציה כאשר עובר יום אחד. ערך האופציה קטן בכל יום שעובר בשיעור שגודלו הוא תטא גם אם כל המשתנים האחרים של מחיר האופציה נשארים ללא שינוי

ווגא Vega -:

מה זה ווגא?

השינוי בערך האופציות כתוצאה משינויים בסטיית התקן הגלומה.
בכמה יעלה ערכה של האופציה אם סטיית התקן תעלה באחוז אחד בהנחה ששאר משתני המחיר נשארים ללא שינוי.

רו – RO:

מה זה רו?

הערך בו יעלה מחיר אופציית CALL או ירד מחיר אופציית PUT במקרה בו הריבית חסרת הסיכון תעלה באחוז אחד.

סטיית תקן גלומה:

מה זה סטיית תקן גלומה?

התנודתיות של מניה כפי שהיא מרומזת ממחירי האופציות או במילה אחרת – גלומה במחירי האופציות.

מניות SPAC:

מה זה מניות SPAC?

שלד בורסאי חסר תוכן שמטרתו היא להשקיע בחברה פרטית מבטיחה לצורך הכנסתה לבורסה כחברה ציבורית.

דיוידנט:

מה זה דיוידנט?

חלק מרווחי החברה המחולק למחזיקי המניות.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד