שלבי הכשרה

שלב מעשי

שלב מעשי

שלושה מודלים חכמים ליצירת הכנסה באמצעות
מסחר באופציות בביטחון ובשקט נפשי 

גידור חכם

 • מה היא אסטרטגיית גידור
 • איך בוחרים מניות למיקסום רווח
 • מה היא עלות ביטוח סבירה
 • איך מחשבים עלות ביטוח
 • נעילת רווחים
 • ניהול האסטרטגיה

מודל דינאמי לניהול השקעה באמצעות אסטרטגיית Covered Call - CC

 • מה היא אסטרטגית CC
 • מתי נשתמש באסטרטגיה
 • עבור אלו נכסים
 • בניית האסטרטגיה
 • שיטת עבודה ליצירת רווח לאורך זמן

מודל ייחודי לעבודה עם VIX בסיכון אפסי

 • לימוד מעמיק של מדד הפחד VIX
 • לימוד המודל ושיטת העבודה
נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

חיים אלאלוף (להלן: “בעל האתר”) אינו בעל רישיון יועץ, משווק או מנהל תיקים ואינו עוסק במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (להלן: ״החוק״).

התכנים המופיעים באתר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בהם ובכל הכלול בהם משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריות הבלעדית של המשתמש. בעל האתר אינו אחראי ולא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.