שלבי הכשרה

שלב יישומי

שלב יישומי

פתיחת חשבון ויישום מסחר באופציות

  • בדיקת ברוקרים מפוקחים בארה"ב
  • פתיחת חשבון אצל ברוקר מפוקח
  • הדגמה של ביצוע פעולות ב -Live במערכת מסחר Thinkorswim (המערכת בה אני עובד)
  • הכרה של נכסי בסיס מעניינים
  • פרקטיקה – הדגמה של פעולות בעולם האמיתי
נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

חיים אלאלוף (להלן: “בעל האתר”) אינו בעל רישיון יועץ, משווק או מנהל תיקים ואינו עוסק במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (להלן: ״החוק״).

התכנים המופיעים באתר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בהם ובכל הכלול בהם משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריות הבלעדית של המשתמש. בעל האתר אינו אחראי ולא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.