שלבי הכשרה

שלב הבסיס

שלב הבסיס

הבנה מעמיקה באופציות בדרך להשקעה באופציות
לקבלת תשואה עודפת בבטחון ובשקט נפשי

 • היכן נסחרות אופציות
 • על איזה נכסים יש אופציות
 • מי סוחר באופציות ולאלו מטרות
 • סוגי אופציות
 • סוגי סליקה (אירופאית, אמריקאית)
 • מה היא אופציה
 • אופציות CALL
 • אופציות PUT
 • מושגים ונתוני אופציות (מחיר סטרייק, פרמיה, ערך פנימי, ערך זמן, מועד פקיעה)
 • תמחור אופציות ע"פ מודל B&S
 • השפעת מרכיבי התמחור על מחיר האופציות
 • תנודתיות (סטיית תקן, סטיית תקן גלומה)
 • נגזרי B&S – היווניות והשפעתן על מחיר האופציות
נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

חיים אלאלוף (להלן: “בעל האתר”) אינו בעל רישיון יועץ, משווק או מנהל תיקים ואינו עוסק במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (להלן: ״החוק״).

התכנים המופיעים באתר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בהם ובכל הכלול בהם משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריות הבלעדית של המשתמש. בעל האתר אינו אחראי ולא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.